พิธีเปิดการฝึกอบรม “การใช้งานและการบำรุงรักษาแทรกเตอร์ แมสซีย์ ฟอร์คูชัน และอุปกรณ์ต่อพ่วง” จากบริษัท ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ ร่วมกับบริษัท อิเซกิ ชินเช้ง สุรินทร์ จำกัด

      ปิดความเห็น บน พิธีเปิดการฝึกอบรม “การใช้งานและการบำรุงรักษาแทรกเตอร์ แมสซีย์ ฟอร์คูชัน และอุปกรณ์ต่อพ่วง” จากบริษัท ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ ร่วมกับบริษัท อิเซกิ ชินเช้ง สุรินทร์ จำกัด


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การฝึกอบรม “การใช้งานและการบำรุงรักษาแทรกเตอร์ แมสซีย์ ฟอร์คูชัน และอุปกรณ์ต่อพ่วง” จากบริษัท ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ ร่วมกับบริษัท อิเซกิ ชินเช้ง สุรินทร์ จำกัด
—————————————————————————————————

  • วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “การใช้งานและการบำรุงรักษาแทรกเตอร์ แมสซีย์ ฟอร์คูชัน และอุปกรณ์ต่อพ่วง” จากบริษัท ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ ร่วมกับบริษัท อิเซกิ ชินเช้ง สุรินทร์ จำกัด ให้กับคณะครูและนักเรียนแผนกวิชาช่างกลเกษตร จำนวน 60 คน ซึ่งมี นายพงษ์เทพ ปริปุณณะ เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้

————————————————————–
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล