กิจกรรมมุฑิตาจิตแก่ท่านผู้เกษียณอายุราชการ ภายใต้ชื่อ “สุข เกษม เกษียณ สราญ ตามรอยธรรมคุณครู”

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมมุฑิตาจิตแก่ท่านผู้เกษียณอายุราชการ ภายใต้ชื่อ “สุข เกษม เกษียณ สราญ ตามรอยธรรมคุณครู”


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง กิจกรรมมุฑิตาจิตแก่ท่านผู้เกษียณอายุราชการ ภายใต้ชื่อ “สุข เกษม เกษียณ สราญ ตามรอยธรรมคุณครู”
—————————————————————————————-

  • วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ร่วมใจกันจัดกิจกรรมมุฑิตาจิตแก่ท่านผู้เกษียณอายุราชการ ภายใต้ชื่อ “สุข เกษม เกษียณ สราญ ตามรอยธรรมคุณครู” โดย นายก อกท.หน่วยบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนนักเรียน นักศึกษากล่าวขอบคุณพระคุณครู พร้อมกับมอบดอกไม้เพื่อแสดงถึงความรักที่มีต่อคุณครูผู้มีพระคุณ ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์