การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบการดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง ไทย-กัมพูชา

      ปิดความเห็น บน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบการดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง ไทย-กัมพูชา


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบการดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง ไทย-กัมพูชา
———————————————————————

  • วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบการดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง ไทย-กัมพูชา” ร่วมกับสถานศึกษาอื่นๆ ที่ทำความร่วมมือกับประเทศกัมพูชา โดยในการนี้ นายอรรถพล สังขวาสี ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ และกล่าวรายงาน โดย นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

———————————————————
ข่าว : ปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพ : สุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ , ดุลทัศน์ กมล ,นักศึกษา อกท.