พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกอาชีพ ที่ บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

      ปิดความเห็น บน พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกอาชีพ ที่ บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกอาชีพ ที่ บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
—————————————————————-

  • เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 17.00 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้เดินทางกับคณะครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร เพื่อร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกอาชีพ ที่ บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลเกษตร จำนวน 6 คน โดยภายใต้โครงการฝึกอาชีพ “SIAM KUBOTA Challenging Career #8 2017 – 2018 และได้มีกำหนดการสิ้นสุดการฝึกอาชีพ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2561

————————————————————–
ข่าวโดย : ปรียานุช ประเสริฐสุข ,สุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์
ภาพโดย : นายอุทิศ บุญนาน