รูปกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมโดม 80 ปี

      ปิดความเห็น บน รูปกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมโดม 80 ปี


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง รูปกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมโดม 80 ปี
—————————————————-