ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

      ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
——————————–

  • เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายอดุลย์ ผิวผัน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบไปด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน นักศึกษา เพื่อการดำเนินการคัดเลือกหนังสือเรียนของสถานศึกษานั้น กำหนดให้จะต้องมีการพิจารณาตัดสินใจร่วมกัน

——————————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์, นายดุลทัศน์ กมล