พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      ปิดความเห็น บน พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
————————————————————–

  • วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ส่งผลให้ อกท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม จากการประกวด การแสดงและการแข่งขัน ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 39 มาประดิษฐาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ซึ่งในการนี้มีคณะผู้แทนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เป็นผู้จัดขบวณอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ในครั้งนี้ ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

———————————————————
ข่าว : ปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพ : สุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ , ดุลทัศน์ กมล ,นักศึกษา อกท.