“การประกวดโคบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

      ปิดความเห็น บน “การประกวดโคบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง “การประกวดโคบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
—————————————————————————-

  • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ นำโดย นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษาได้จัดขบวนและพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน “การประกวดโคบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์