รูปพิธีเปิดการประกวดโคอเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

      ปิดความเห็น บน รูปพิธีเปิดการประกวดโคอเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง รูปพิธีเปิดการประกวดโคอเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
———————————————————————————–