ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ผู้สอน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

      ปิดความเห็น บน ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ผู้สอน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ผู้สอน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
————————————————————————————–

Download (PDF, 1.34MB)