วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เข้ารับการตรวจประเมินคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เข้ารับการตรวจประเมินคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เข้ารับการตรวจประเมินคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2561
———————————————————————————–