กิจกรรม “ประเพณีเดิน-วิ่งขึ้นเขากระโดง” ประจำปี 2561

      ปิดความเห็น บน กิจกรรม “ประเพณีเดิน-วิ่งขึ้นเขากระโดง” ประจำปี 2561


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง กิจกรรม “ประเพณีเดิน-วิ่งขึ้นเขากระโดง” ประจำปี 2561
——————————————————

  • วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 05.09 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม “ประเพณีเดิน-วิ่งขึ้นเขากระโดง” ประจำปี 2561 โดยประเพณีนี้จะจัดขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อขึ้นไปสักการะองค์พระสุภัทรบพิตร ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวบุรีรัมย์ ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล
งานประชาสัมพันธ์