การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561
————————————————————

  • วันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นประธานใน “การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561” ในการนี้ท่านผู้อำนวยการฯได้ให้เกียรติกล่าวตอนรับคณะกรรมการผู้มาตรวจประเมินในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล นายรักษิต อุดมสุข
งานประชาสัมพันธ์