ประชุมการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการณ์ ระดับกลาง

      ปิดความเห็น บน ประชุมการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการณ์ ระดับกลาง


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ประชุมการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการณ์ ระดับกลาง 
ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
———————————————————————————————————

  • เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และประธานชมรมวิชาชีพช่างกลเกษตร พร้อมคณะครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร ร่วมประชุมการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการณ์ ระดับกลาง ร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นวนคร จ.ปทุมธานี ซึ่งมีนางสาวเยาวมาลย์ หุ่นนิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านการเกษตรกรรรมและประมง เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบของครูอาชีวศึกษา ชมรมวิชาชีพช่างกลเกษตร ร่วมการประชุมในครั้งนี้