ภาพกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2562

      ปิดความเห็น บน ภาพกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2562


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ภาพกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2562
——————————————————————————————————

  • ประมวลภาพกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวไร่ฝึกนักศึกษาหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล
งานประชาสัมพันธ์