การเลือกตั้งนายก อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

      ปิดความเห็น บน การเลือกตั้งนายก อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การเลือกตั้งนายก อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562
————————————————————–

  • วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน จัดการเลือกตั้งนายก อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผลการเลือกตั้ง นายวัชระ ชาติมนตรี นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายก อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้
—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล
งานประชาสัมพันธ์