วันที่ 26 มกราคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช.3

      ปิดความเห็น บน วันที่ 26 มกราคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช.3

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช.3
—————————————————————————————-

  • วันที่ 26 มกราคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช.3 ในการนี้ นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมี นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และคณะดำเนินงานร่วมให้กา่รตอนรับ จากนั้นจึงได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน อกท.(หอพักนักศึกษาชาย) โดยมีคณะครูผู้ดูแลหอพักและนักเรียน นักศึกษาให้การต้อนรับในครั้งนี้

—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล นางสาวปาริฉัตร ศรีเมืองแก้ว
งานประชาสัมพันธ์