พิธีเปิดงานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน พิธีเปิดงานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีเปิดงานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
——————————————————————-

  • วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 14.15 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.หน่วยบุรีรัมย์) โดยนายกองค์การหน่วยบุรีรัมย์ ได้เปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม แนะนำสมาชิกใหม่ คณะกรรมการสมาชิก ประธานชมรมต่างๆ และเรื่องอื่นๆ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
———————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์
นายดุลทัศน์ กมล