พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย

      ปิดความเห็น บน พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
——————————————————-

  • เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. แผนกวิชาช่างกลเกษตร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย สำนักงานเทศบาลตำบลปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ และศูนย์โรงเรียนวัดบ้านกระหาด องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ ซึ่งกำหนดการทำกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 6 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ นายอุทิศ บุญนาน พร้อมคณะครู ได้ถือโอกาสแนะแนวทางการศึกษาต่อที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ซึ่งมีนักเรียนที่จะจบการศึกษา ม.3 ให้ความสนใจการการสมัครเรียน ทุกสาขาวิชา