ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ครบ 80% ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 2/2562

      ปิดความเห็น บน ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ครบ 80% ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ครบ 80% ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 2/2562
————————————————————

Download (PDF, 169KB)

Download (PDF, 2.19MB)

Download (PDF, 569KB)