โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
————————————————–

  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมทั้งฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำโดยงานแนะแนวฯ ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีนายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการฯเป็นประธานในการเปิดพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได้เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
———————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์
นายดุลทัศน์ กมล