พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
———————————————————————-

  • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาท แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมี นายอดุลย์ ผิวผัน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 714 คน พิธีจัดขึ้น ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล นายรักษิต อุดมสุข
งานประชาสัมพันธ์