การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

      ปิดความเห็น บน การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
———————————————————————-

  • วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยประธานได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครอง ชี้แจงเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎระเบียบ ระบบการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และให้โอวาท ข้อคิด แนวทางในการปฏิบัติตนกับนักเรียน นักศึกษาใหม่ พร้อมกับได้ให้เกียรติมอบหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของรับบาล ให้กับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล นายรักษิต อุดมสุข
งานประชาสัมพันธ์