ประมวลภาพ “โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562” ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562

      ปิดความเห็น บน ประมวลภาพ “โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562” ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ประมวลภาพ “โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562”
ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562
————————————————————————————-

  • ประมวลภาพ “โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562” ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล นายรักษิต อุดมสุข และ นักเรียน นักศึกษา
งานประชาสัมพันธ์