พิธีเปิดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

      ปิดความเห็น บน พิธีเปิดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีเปิดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
————————————————————-

  • เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายชาญชัย พยัคฆกุล รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยประธานได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมแนะนำคณะคุณครูในแต่ละแผนกวิชาให้นักเรียนได้รู้จัก ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล นายรักษิต อุดมสุข และ นักเรียน นักศึกษา
งานประชาสัมพันธ์