พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

      ปิดความเห็น บน พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
————————————–

  • วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู และแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณครู ที่ได้อบรมสั่งสอน และฝากตัวเป็นลูกศิษย์ โดยประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาท และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมีผู้บริหาร ครู ศิษย์เก่าร่วมพิธีวันไหว้ครู ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล นายรักษิต อุดมสุข และนักเรียน นักศึกษา
งานประชาสัมพันธ์