พิธีเปิดงานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

      ปิดความเห็น บน พิธีเปิดงานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีเปิดงานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
————————————————————–

  • วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบุรีรัมย์ และได้มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูผู้ร่วมโครงการออกเยี่ยมบ้านเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา จากนั้นนายกองค์การหน่วยบุรีรัมย์ ได้เปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล นายรักษิต อุดมสุข และนักเรียน นักศึกษา
งานประชาสัมพันธ์