โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริการแทรกเตอร์ ระดับ 1 สำหรับครู สาขาช่างกลเกษตร ระดับพื้นฐาน

      ปิดความเห็น บน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริการแทรกเตอร์ ระดับ 1 สำหรับครู สาขาช่างกลเกษตร ระดับพื้นฐาน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริการแทรกเตอร์ ระดับ 1 สำหรับครู สาขาช่างกลเกษตร ระดับพื้นฐาน
—————————————————————————————————-

  • เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายชาญชัย พยัคฆกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริการแทรกเตอร์ ระดับ 1 สำหรับครู สาขาช่างกลเกษตร ระดับพื้นฐาน” ในระหว่างวันที่ 9-11 กรกฏาคม 2562 ในกิจกรรมซึ่งมีคณะครูจากวิทยาลัยฯ ในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วไปประเทศจำนวน 20 ท่าน เข้าฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว
—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์
งานประชาสัมพันธ์