โครการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

      ปิดความเห็น บน โครการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
—————————————————————–

  • วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 08.00 น.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล และนายภูวดล ทิศกระโทก (นักศึกษา)
งานประชาสัมพันธ์