กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ กิจกรรมถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษา

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ กิจกรรมถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ กิจกรรมถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษา
———————————————————————-

  • วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ กิจกรรมถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษา เพื่อร่วมกันสืบทอดรักษาประเพณีอันดีงามและประพฤติ ปฎิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ณ บริเวณลานโพธิ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล และนายภูวดล ทิศกระโทก (นักศึกษา)
งานประชาสัมพันธ์