การอบรม “เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

      ปิดความเห็น บน การอบรม “เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การอบรม “เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
————————————————————–

  • เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการอบรม “เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในการนี้ นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,080 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ณ ห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล
งานประชาสัมพันธ์