กิจกรรมสานฝันวันสุนทรภู่และร้อยรักษ์วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมสานฝันวันสุนทรภู่และร้อยรักษ์วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง “กิจกรรมสานฝันวันสุนทรภู่และร้อยรักษ์วันภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2562
————————————————————————

  • วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. หมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้จัด “กิจกรรมสานฝันวันสุนทรภู่และร้อยรักษ์วันภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้ นายสำรวย ยอดเยี่ยมแกร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธี โดยมี นายชาญชัย พยัคฆกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และรักษาการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การประกวดแต่งกายเหมือนตัวละครในวรรณคดี การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดภาพวาดระบายสี การประกวดคัดลายมือ และการประกวดแต่งคำประพันธ์ ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล และนักเรียน นักศึกษา
งานประชาสัมพันธ์