กิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day)

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง กิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day)
——————————————————

  • วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. งานความร่วมมืออาเซียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day) โดยมี นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นประธานและเป็นวิทยากรพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อตั้งอาเซียน แก่นักเรียน นักษาศึกษา ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล และนักเรียน นักศึกษา
งานประชาสัมพันธ์