กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
—————————————————————-

  • วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นประธานในงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้คณะครู นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์