พิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562

      ปิดความเห็น บน พิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 41
ประจำปีการศึกษา 2562
—————————————————————————–

  • วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562 กล่าวรายงานโดย นายสำรวย ยอดเยี่ยมแกร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แกสถานศึกษา และสมาชิกหน่วยดีเด่น พร้อมได้เยี่มมชมนิทรรศการของชมรมวิชาชีพต่างๆ ที่ได้จัดแสดงผลงานของสมาชิกหน่วย อกท. โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการประชุมวิชาการ อกท. หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 41 ได้ดำเนินการประกวด แสดง แข่งขัน ในระว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล และนักเรียน นักศึกษา
งานประชาสัมพันธ์