พิธีเชิดชูเกียรติสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562

      ปิดความเห็น บน พิธีเชิดชูเกียรติสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีเชิดชูเกียรติสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 41
ประจำปีการศึกษา 2562
———————————————————————

  • เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายสุรชาติ กีรติตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบหนังสือสำคัญแก่ผู้ที่ได้เลื่อนระดับเป็นสมาชิก อกท. หน่วยบุรีรัมย์ ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์