พิธีปิดงานการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562

      ปิดความเห็น บน พิธีปิดงานการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีปิดงานการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 41
ประจำปีการศึกษา 2562
————————————————————————-

  • วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายสุรชาติ กีรติตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีปิดงานการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยประธานได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สมาชิกหน่วยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด แข่งขัน แสดง และได้กล่าวปิดงาน อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 41 โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยอกท.บุรีรัมย์เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์