วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ร่วมต้อนรับ ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะทำงาน

      ปิดความเห็น บน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ร่วมต้อนรับ ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะทำงาน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ร่วมต้อนรับ ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะทำงาน
————————————————————————

  • วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะทำงาน ที่ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยฯ ตามแผนงานที่ตั้งไว้ ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล และนักศึกษา
งานประชาสัมพันธ์