การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      ปิดความเห็น บน การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
———————————————————————————————

  • วันที่ 3 ตุลาคม 2562 คณะท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ร่วมให้การต้อนรับท่านคณะกรรมการ “ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (สถานศึกษาพอเพียง) ซึ่ง นายสุรชาติ กีรติตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์