นักเรียน นักศึกษารายงานตัว และมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควต้า)

      ปิดความเห็น บน นักเรียน นักศึกษารายงานตัว และมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควต้า)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง นักเรียน นักศึกษารายงานตัว และมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควต้า)
——————————————————————-

  • วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้ นายอดุลย์ ผิวผัน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับท่านผู้ปกครอง และ นักเรียน นักศึกษา ที่มารายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควต้า) ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์