ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดการพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      ปิดความเห็น บน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดการพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดการพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
—————————————————————————————————–

  • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดการพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเด็นนโยบาย การใช้ดิจิทอลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการสร้างอาชีพและ Big Data ณ หอประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์
งานประชาสัมพันธ์