ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์

      ปิดความเห็น บน ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์)
กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์
——————————————————————

Download (PDF, Unknown)