ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

      ปิดความเห็น บน ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

Download (PDF, Unknown)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
————————————————————————————————————-

Download (PDF, Unknown)