ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม

      ปิดความเห็น บน ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
สาขาวิชาการโรงแรม
——————————————————————–

Download (PDF, Unknown)