ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

      ปิดความเห็น บน ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
——————————————————————-

Download (PDF, Unknown)