ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

      ปิดความเห็น บน ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
——————————————————————————–

Download (PDF, Unknown)