การประเมินสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

      ปิดความเห็น บน การประเมินสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การประเมินสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด วันที่ 22 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมบุรีรายา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
————————————————————————-