ประกาศ เลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19)

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง เลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19)
——————————————————————————

Download (PDF, Unknown)