ประกวดราคาจัดซื้อโคเนื้อพันธุ์อเมริกัน บรามันห์เลือดร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ปิดความเห็น บน ประกวดราคาจัดซื้อโคเนื้อพันธุ์อเมริกัน บรามันห์เลือดร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อโคเนื้อพันธุ์อเมริกัน บรามันห์เลือดร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
———————————————————————————————

Download (PDF, Unknown)