กิจกรรมวันคริสต์มาส เเละเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก Merry Christmas and Happy New Year

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันคริสต์มาส เเละเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก Merry Christmas and Happy New Year

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง กิจกรรมวันคริสต์มาส เเละเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก Merry Christmas and Happy New Year
——————————————————————————————

  •  วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ คณะครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศและแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกิจกรรมและมอบของขวัญให้กับนักเรียน นักศึกษา และได้ชมการแสดง และการประกวดแข่งขันของนักเรียน
    ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์